Въвеждащи трикове за обучение на кучето (част 2)

След като вече познавате най-основните команди за обучение на кучето, в тази статия ще разгледаме как може да преминете към усвояването на някои основни класически номера. Триковете, които може да научите като следвате стъпките по-долу, ще ви помогнат както за заздравяване връзката с любимеца ви, така и за осигуряване на правилните упражнения за неговото поетапно развитие.

Прочетете насоките и гарантирайте, че времето прекарано с вашия любимец, ще бъде пълноценно!

Прочети още: Команди за основно обучение на кучето (част 1)

🐶 КОМАНДА „ЗАВЪРТИ СЕ“
Вземете парченце лакомство и поставете ръката си пред носа на кучето. С бавно движение в кръг, накарайте кучето да последва ръката ви. След като усвоите движението, прибавете и гласовата команда „завърти се“ или „в кръг“.

СЪВЕТИ:

 • Гласовата команда винаги трябва да предхожда жеста с ръка. Ако е необходимо, пребройте наум до две след като сте казали командата и чак след това започнете да движите ръката си.
 • Наведете се напред – когато държите лакомството пред носа на кучето, внимавайте да не държите ръката си прекалено високо, защото по този начин ще предизвикате подскоци.
 • Повторете обучението и в двете посоки. Въведете и гласовите команди „завърти се наляво“ и „завърти се надясно“.
 • Постепенно забавете и намалете голямото кръгово движение с ръката си, докато накрая успеете да го показвате само с китка или показалец.
 • Ако кучето ви напредва бързо в упражнението, повишете нивото на професионализъм и практикувайте отделно само със знак или с гласова команда.

🐶КОМАНДА „ДАЙ ЛАПА„
Кажете командата „дай лапа“, след което нежно хванете лапичката на кучето, повдигнете я, похвалете го и го наградете с лакомство. След това повторете командата и почакайте, за да видите дали то ще си вдигне лапичката само. Протегнете ръце и го хванете за крачетата, за да му подскажете. Дори и да постигнете само леко движение на лапичките, похвалете го и повтаряйте упражнението, докато постигнете желания ефект.

СЪВЕТИ:

 • Внимавайте, когато хванете и вдигнете лапичката, кучето ви да не се почувства неудобно. Ако е необходимо, въведете движението постепенно и включете наградата, едва след като то започне да ви позволява да хващате лапичките.
 • Можете да включите и звукова сигнализация в задачата, така че кучето да асоциира вдигането на крачето със сигналния звук.
 • Бъдете търпеливи – ако кучето ви не разбира какво очаквате от него, повторете вдигането на крачето няколко пъти.
 • Ако вече сте усвоили движението с едното краче, започнете упражненията с другото. Можете да включите последователно дясна и лява ръка, така че постепенно да ги асоциирате с дясна и лява лапа. 
 • Ако напредъкът ви със задачата е добър, повишете нивото на професионализъм. Изискайте от кучето да качи крачето си върху вашия крак, коляно или да си подаде лапичката на друг член от семейството.

🐶КОМАНДА „ОТСТЪПИ НАЗАД“
Застанете пред кучето с двете си ръце пред себе си, сочейки надолу с длани. Смачкайте няколко лакомства между палеца и дланта си. Започнете да крачите бавно към кучето като в същото време го подбутвате леко надолу. Когато кучето ви направи първата си крачка назад, похвалете и наградете. Постепенно увеличете очакванията си като добавите и гласовата команда „отстъпи назад“, преди да започнете движението.

СЪВЕТИ:

 • Внимавайте да не се навеждате. Ако имате малко куче, по-скоро клекнете или започнете обучението на колене. Не дръжте ръцете си нависоко, защото в този случай кучето ви по-скоро ще седне, отколкото да отстъпи назад. Вместо това, дръжте ръцете си ниско, така че то да може да наклони глава.
 • Бъдете позитивни и хвалете кучето с ентусиазъм. Абсолютно нормално е, ако кучето ви не отстъпи назад от първия път – приемете го, но се опитате да го коригирате.
 • Увеличите дистанцията между себе си и кучето, доколкото е възможно. С времето постепенно ще можете да отпратите кучето още по-далеч от мястото му. Веднъж щом успеете да реализирате напредък, забавете движението, с което се приближавате към кучето. Първоначално, след първите една-две крачки, просто посочете с ръка по-далеч в желаната посока, а по-късно, изключете крачките и просто посочете с ръка. 
 • Давайте наградата от разстояние като хвърлите лакомството, така че да не карате кучето да се връща при вас, за да го получи. Това ще помогне да отдалечите кучето от себе си.

🐶КОМАНДА „ЗАВЪРТИ СЕ ПО ГРЪБ“
Седнете на пода и кажете на кучето да легне пред вас, след което го накарайте да се обърне на една страна. От тази позиция, започнете да движите ръка, пълна с лакомства от рамото към гърба на кучето. Със следването на ръката ви, кучето ще се обърне първо по гръб, а след това – на другата страна. Веднъж след като постигнете движението, похвалете и наградете. С напредване на упражнението, включете и гласовата команда „завърти се по гръб“.

СЪВЕТИ:

 • Не се опитвайте да обърнете кучето с ръка, тъй като това може да предизвика неприятно усещане. Можете да се опитате да му помогнете като леко го бутнете по крачето, за да подпомогнете завъртането.
 • Бъдете търпеливи и усъвършенствайте движенията с ръка. Стойте спокойни, без да бързате, докато кучето ви разбере какво очаквате от него.
 • Можете да се опитате да си помогнете с включване на друга звукова сигнализация.
 • Научете кучето ви да се върти и в двете посоки.

🐶КОМАНДА „НА КОЛЕНЕ“
Придвижването на колене е още един трик, който може да помогне да тренирате кучето си не само умствено, но и физически

Седнете на земята и поставете кучето в легнало положение, перпендикулярно на вас. Вземете лакомство и го поднесете с ниско движение пред носа на кучето, след което бавно придвижете ръка напред. Ако кучето последва ръката ви чрез извиване на врата, похвалете и наградете, но ако се изправи, оттеглете лакомството, сложете го да легне и започнете упражнението отначало. Повторете упражнението с малки крачки. Веднъж след като сте постигнали няколко крачки лазене, включете и гласова команда чрез фразата „на колене“.

СЪВЕТИ:

 • Не се опитвайте да натискате кучето с ръцете си, тъй като това може да предизвика неприятно преживяване. По-скоро започнете упражнението върху удобна настилка (напр. килим).
 • Измислете помощно средство (напр. стол, който да поставите върху кучето). Ако използвате това, имайте предвид, че ако спрете да практикувате със стола, кучето може да не разбере какво очаквате от него, ако искате отново да повторите упражнението.
 • Бъдете търпеливи и усъвършенствайте движението на ръцете си, без внезапни резки движения.
 • Изправете се бавно от земята и сведете движенията на ръцете си до минимум.  
 • Постепенно увеличавайте продължителността на упражнението.

🐶КОМАНДА „ГОРЕ/ СКОЧИ“
Командите „горе“ и „скочи“ всъщност са два различни трика, но поради приликата им, в случая ги разглеждаме заедно. Много кучета знаят упражнението от само себе си.

Вземете ниска табуретка, стол или невисока поставка, върху която кучето ви може да се почувства удобно. Като използвате лакомство за награда, накарайте кучето да скочи върху предмета. Ако кучето постави и двете лапички върху предмета, похвалете преди да отскочи. Повторете няколко пъти и след това включете командата „горе“.

СЪВЕТИ:

 • Избягвайте хлъзгави повърхности по време на упражнението, за да избегнете наранявания.
 • Не слагайте прекалено висока преграда, за да избегнете излишен стрес.
 • Не упражнявайте с малко кученце или възрастно куче.
 • Можете да подпомогнете командите си със допълнителна звукова сигнализация.
 • Практикувайте от различни посоки и от различни страни.

🐶КОМАНДА „НАВЕДИ СЕ/ ПОКЛОНИ СЕ“
Вземете лакомство в ръцете си, седнете на пода и се обърнете към кучето. Внимателно протегнете ръка напред и надолу между краката и гръдния кош на кучето. Ако то ви последва като се наклони надолу, похвалете и наградете. Постепенно поставяйте ръката си още по ниско и награждавайте с по-ниския поклон на кучето. Ако междувременно кучето започне да ляга или да се дръпва назад, върнете го в изходна позиция и повторете упражнението. Когато то започне да заема желаната от вас позиция, включете команда „наведи се“.

СЪВЕТИ:

 • Изпълнявайте упражнението върху удобна повърхност.
 • Не се опитвайте да слагате ръката си под коремчето на кучето, т.к. това може да провокира неприятно преживяване.
 • Бъдете търпеливи, докато усъвършенствате движенията си.
 • Ако обучавате кученце или по-възрастно куче, обърнете внимание на натоварването – не упражнявайте прекалено често или с голяма продължителност.
 • Може да включите допълнителен звук, за да потвърждавате движенията на кучето.
 • Винаги казвайте командата на глас предварително и постепенно намалявайте движението с ръка.
 • Постепенно увеличете времето, в което кучето трябва да остане в желаната позиция.

🐶КОМАНДА „ТАНЦУВАЙ“
Танцуването е чудесен начин за развиване на баланса и укрепване на гръбните мускули. Трябва да имате предвид, че усвояването на този трик би открило и допълнителни възможности пред кучето ви.
Вземете в ръка лакомство и бавно го поднесете пред носа на кучето като в същото време го насърчите да се изправи, за да го достигне. Още щом се повдигне на задните крака, похвалете и дайте наградата като внимавате, то да получи лакомството още във въздуха. Повторете упражнението с постепенно увеличаване на очакванията си. Ако кучето напредва бързо, включете и гласовата команда „танцувай“.

СЪВЕТИ:

 • По време на упражнението, избягвайте хлъзгави повърхности, за да предотвратите наранявания и да накарате кучето ви да се чувства по-сигурно.
 • Вместо лакомство можете да използвате и дървена лъжица, натопена в нещо сладко. Докато облизва лъжицата, на кучето ще се наложи да стои на задните си крака доста по-дълго време, в сравнение с това просто да отхапе лакомството.
 • Не учете на този трик малки кученца или по-възрастни кучета или, ако го правите, въведете обучението изключително поетапно като избягвате дългото упражняване.

🐶КОМАНДА „ПРОМУШИ СЕ“
Промушването между краката е изключително ефектен трик, с който можем да приучим кучето да се чувства добре, когато сме над него. Тази позиция обикновено не се харесва на мнозина кучета.

Вземете по едно лакомство във всяка от ръцете си и извикайте кучето в краката си. Ако то застане от лявата ви страна, пристъпете напред с десния крак, след което спрете и го преведете между краката си като използвате лакомството в дясната ръка. Повторете движението от другата страна. Похвалете, наградете и повторете. Повтаряйте упражнението като постепенно увеличите скоростта и пропускате награждаването. Ако кучето ви се справя добре, добавете команда „промуши се“.

СЪВЕТИ

 • Избягвайте хлъзгави повърхности, за да предотвратите подхлъзване на кучето
 • Ако кучето ви е видимо чувствително от това да застане под вас, при всеки път, когато то ви позволи да застанете върху него го награждавайте, докато свикне.
 • Винаги казвайте гласовата команда преди физическото движение на тялото си като също постепенно намалите водещата си роля в упражнението.
 • Постепенно увеличете продължителността на упражнението.

Инструкциите за основно обучение са изготвени по материали на професионалната марка за кучешки аксесоари и принадлежности JULIUS-K9. Лакомствата, към които реферира статията, са от премиум марката BOW-WOW на чешката компания Mira Mar, специализирана екслузивно в производството на висококачествени лакомства за кучета с IFS & HACCP сертификат за безопасност и ветеринарен контрол.

Чрез бюлетина на Бифит-ка можете да да получавате още редовни и полезни съвети в грижата за домашния си любимец ежемесечно. Абонирайте се тук: https://mailchi.mp/15c4a62cc9c8/bifitka_newsletter